Over de levensenergie waar ik mee werk

Aura's
De aura kan het best worden voorgesteld als een ei waarin wij
leven. Of als een soort baarmoeder die ons liefde geeft, voedt en
beschermt. Vanuit de bovenkant van ons hoofd zijn we zelfs met
een soort navelstreng verbonden met het goddelijke.

De aura bestaat uit energie die door ons lichaam wordt uitgezonden.
Dit is electromagnetische straling of licht. In feite bestaat de aura
uit trillingen van verschillende frequenties. Bij iedere frequentie hoort
een kleur. Samen omvatten zij het hele spectrum.

Net als ons vleeslichaam bestaat de aura uit onderdelen die samen een
geheel vormen. Dit stelt ons in staat de aura te ontleden en haar daardoor 
te voelen, te begrijpen en te leren er bewuster mee om te gaan.

Chakra's
Chakra's zijn energiebanen, -zones of -knooppunten in ons lichaam. We hebben er duizenden. Er zijn grote en kleine (nadi's) chakra's, maar we hebben zeven hoofdchakra's. Deze hoofdchakra's bevinden zich in de middellijn van ons lichaam. Ze vormen vanuit onze ruggengraat een soort van draaikolk naar de voorkant van ons lichaam. Één loopt van boven op ons hoofd door onze ruggengraat naar beneden waar ze naar buiten komt bij ons stuitbeen.

De chakra's hebben allemaal een eigen kleur, die overeenkomen met de kleuren van de regenboog. Alle chakra's zijn verbonden met bepaalde geestelijke en lichamelijke eigenschappen. Door middel van de chakra's geven we kleur aan onze aura en ons leven.

De hoofdchakra's met de kleuren, en de plaatsen op het lichaam zijn:


basischakra

rood onder aan het staartbeen of stuitje
navelchakra oranje navel
zonnevlechtchakra geel plexus solaris of middenrif
hartchakra groen hart
keelchakra blauw keel
derde oogchakra violet tussen en iets boven de ogen
kruinchakra wit boven op het hoofd

De basischakra staat voor het lichamelijke en het aardse, identiteit, levenskracht, wil om te (over)leven en veiligheid.

De navelchakra staat voor het emotionele, intimiteit en sexualiteit, creativiteit en relaties.

De zonnevlechtchakra staat voor wil en wilskracht, sociale identiteit, de 'ik ben', individueel bewust, zelfvertrouwen en zelfkennis.

De hartchakra staat voor liefde, empathie, vertrouwen, hoop, compassie, balans, genezing en vergeving.

De keelchakra staat voor het uiten van gevoelens en emoties, communicatie, zelfexpressie en intuïtie.

De derde oogchakra staat voor helderzien, heldervoelen, helderweten en genezende krachten.

De kruinchakra staat voor het universeel bewustzijn, contact met het Goddelijke, absolute waarheid, verlichting en de verbondenheid met alles. 

Home

Over mij
Levensenergie
Consulten
Contact
Links